concert waarschijnlijk 1961"Soli Deo Gloria" gaf mooi concert
Oud en nieuw in fraaie uitvoering

HOORN - Zoals wij zaterdag reeds in het kort hebben gemeld, is vrijdagavond in de Noorderkerk een concert gegeven door de christelijke gemengde zangvereniging "Soli Deo Gloria" en het jeugdkoor Scola Cantorum, met medewerking van de Brassband Amsterdam, het geheel onder leiding van Meindert Boekel.
Wanneer men een programma van een concert voor zich ziet met een 15-tal. qua stijl en inhoud vaak zeer uiteenlopende nummers, kan het de luisteraar bang te moede worden. Een min of meer toevallig gerangschikt programma, dat aan veel wensen van verschillende uitvoerenden en bovendien van het publiek moet voldoen, loopt het gevaar vis noch vlees te bieden en een onbevredigende indruk na te laten.
Er is dan ook maar één waarborg tegen deze vrees: een verantwoorde en doorleefde vertolking! En juist deze eigenschappen kenmerkten het concert in de Noorderkerk. In deze historische omgeving, die zo, magnifiek kaarsverlicht was, hoorde men een bijzondere gecultiveerde koorzang en zeer fraai spel van het koperensemble.
Het is vrijwel onmogelijk het hele programma te bespreken, beter is het op enkele dingen wat dieper in te gaan. Als eerste grotere werk hoorde men Psalm 100 van Heinrich Schütz, voor twee koren, waarbij het tweede koor instrumentaal vertolkt werd door enkele leden van de Brass Band. Opvallend was hoe nauw de klank van deze twee "koren" zich verbond. Er moet in Schütz' dagen bepaald geen grote afstand geweest zijn tussen het vocale en het "instrumentale": dat konden we hier horen! Jammer dat enkele onzuiverheden in het blazerskoor enige afbreuk aan de goede indruk deden.
In drie bijzondere suggestieve bewerkingen, die Meindert Boekel schreef n.a.v. negro-spirituals toonde het koor waar het toe in staat is. Niet ieder koor beheerst deze stijl van zingen, maar wat hier gepresteerd werd was bewonderenswaardig.
Het hoogtepunt van de avond bereikte het koor na de pauze in twee koorliederen van Distler en Reda. Niet alleen in technisch, opzicht (een prachtig pianissimo bij de sopranen in Distler), maar ook muzikaal was dit van bijzonder hoog gehalte.
De Brassband was het gelukkigst voor de pauze in Eric Balls "Rhapsodie ou Negrospirituals": sluitend samenspel en briljante orkestklank.
Enkele modern-Duitse cantates voor koor met blazers hielden de aandacht sterk geboeid. Jammer, dat de aangekondigde en ook aanwezige "Schola Cantorum" niet apart gezongen heeft.
Meindert Boekel was door zijn voortreffelijke directie, waar uitnemend op gereageerd werd, de leider en de inspirator van deze avond.

W. MESDAG

datum: ?, waarschijnlijk in 1961