concert 12 december 1967


FRAAIE CANTATES DOOR "SOLI DEO GLORIA"

HOORN. - De christelijke gemengde zangvereniging "Soli Deo Gloria" heeft gisteravond in de r.-k. kerk aan de Johannes Poststraat op bijzonder fraaie wijze de eerste vier cantates en het beginkoor van de vijfde cantate uit het Weihnachtsoratorium van Bach uitgevoerd. Onder de deskundige directie van Jos Moeskops bewees dit koor deze composities volledig aan te kunnen.
Het bekende beginkoor van de eerste cantate werd al een overtuigende inzet van de avond en het koor bleef voortdurend op zeer behoorlijk niveau. Het is echter jammer dat er niet meer mannenstemmen in het koor zijn. Duidelijk was dit tekort te constateren bij het eerste koor uit het derde deel "Herscher des Himmels" en in het korte koor "Lasset uns nun gehen zu Bethlehem".
Alles zou aan stem winnen als de tenoren en bassen wat pregnanter uit de hoek konden komen en een ieder weet dat twaalf mannen niet voor twintig kunnen zingen. Vooral bij de inzetten door de mannenstemmen valt deze leemte op. In de koralen merkt men dat iets minder. De koralen werden trouwens alle op uitstekende wijze gezongen.
Waardering mag men eveneens uitspreken voor de vertolking van de koren "Ehre sei Gott" en "Ehre sei Dir Gott gesungen". Alles correct en vol muzikale gloed uitgevoerd. Het door de sopranen gezongen koraal "Er ist auf Erden gekommen arm" was wat aan de zwakke kant.
"Soli Deo Gloria" werd begeleid door het Zuidhollands Orkest, terwijl de klavecinist Louis Mol keurig de continuo-partijen verzorgde. Het is een bekend feit dat orkesten - zelfs met een landelijke reputatie - nogal eens slordig een oratorium of ander koorwerk plegen te begeleiden. Dit keer kweet het orkest zich echter heel goed van zijn taak. Het zorgde voor een begeleiding die er zijn mocht. Verzorgd spel, vooral van de blazers, en alles in harmonie met het koor.
Wat de vocale solisten betreft zijn we minder tevreden, Het moet ons van het hart dat de sopraan Maria v. Uden ons nog het meest heeft getroffen. Zij zong haar aria en haar duet met de bas zuiver, helder en met goede voordracht. De alt Sibylle Raaphorst was in het begin wat slap en vooral in de hogere registers weinig glanzend; later werd dit iets beter. De aria "Bereite dich Zion" zong ze echter onder prachtige begeleiding van het orkest bijzonder overtuigend. De tenor Gerard de Vos zong alles technisch wel knap, zoals de aria "Frohe Hirte eilt", maar het was helaas allemaal wat aan de vlakke kant en zonder bezieling.

[13 december 1967 ?]