concert 18 september 1964


"Elias" werd goed gebracht in Hoorn

HOORN - In de Grote Kerk gaf "Soli Deo Gloria" vorige week m.m.v. solisten en orkest een zeer geslaagde uitvoering van Mendelssohn's oratorium "Elias", op 70 - De Koorsatzen getuigden van een gedegen voorbereiding en werden dan ook over het algemeen, kleinigheden daargelaten, fris, zuiver, klankrijk, technisch beheerst en toegewijd gezongen. Indrukwekkend klonken vooral de smeekbeden om regen, de Baëlskoren der Heidenen, het Koraal na, Elia's bede tot God" en het dankkoor aan het slot van het 1ste deel. In het 2de deel bereikte het Koor fraaie momenten in "er muss sterben", in de breed opgezette inleiding van de engelaria, in het dramatische "der Herr ging vorüber en in het monumentale slotkoor.

Opmerking: een gelijkere wisseling van opstaan en zitten zal de uiterlijke koordiscipline nog verhogen.

De hier welbekende solisten: Heleen Verkley (sopraan), Sybille Raaphorst (Alt), Jan Dittmeyer (tenor) en David Hollestelle (bas) bleken weer tenvolle berekend voor hun zware taak en verleenden dan ook vokaal én qua voordracht een artistiek cachet aan de uitvoering. Solistische hoogtepunten werden o.m. bereikt in de profetie van Elias (Bas) de troostaria van Obadjah (tenor). De pregnante aria van Elias vóór de geschiedenis van de regenval, de sopraan-aria, Höre Israel", de lyrische bas-aria "Es ist Genug" en De aria van de engel "Sei stille dem Herrn" het "piece de résistance" van de alt-soliste. Wat het vokale betreft dient mede genoemd te worden het schone "a cappella" terzet "Hebe deine Augen auf", het voortreffelijke dubbelkwartet van de "N.R.U" en de heldere - maar niet geheel zuiver intonerende - jongenssopraan, waarvan de naderende stemmutatie wel merkbaar was. - Het "Noordhollands Philharm. Orkest" zorgde voor een i.a.o. zeer respectabele instrumentale omlijsting en licht fond van het geheel - Last but not least" dirigent Meindert Boekel, die geroutineerd, met vaste hand en interpretatief bijzonder stijlvol Mendelssohn's machtige meesterwerk tot klinken bracht en daarmede "Soli Deo Gloria" een succesrijk concert, waarvoor een grotere belangstelling verdiend zou zijn geweest.

Gerard Boedijn