concert 19 december 1993


Soli Deo Gloria

Jubileumconcert van de COV Soli Deo Gloria met medewerking van het Noordhollands Bachorkest, Hieke Meppelink (sopraan), Wilke te Brummelstroete (alt), Rob Sturkenboom (tenor), Charles van Tassel (bas) en Aukje Broers (orgel) onder leiding van Hans van Steenbergen in de Oosterkerk (HOORN). Zondagmiddag beluisterd door Hendric van Doorn.

De belangstelling voor dit concert ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van deze oratoriumvereniging was zeer groot: de kerk zat vol. Voor de jubilaris een reden te meer om er flink tegenaan te gaan. Dat gebeurde met vertrouwd repertoire maar ook met een compositie van dirigent Hans van Steenbergen op teksten van Alfred Lord Tennyson.
Dit werk vulde het gedeelte na de pauze en werd met veel enthousiasme gebracht. Een mooie afwisseling tussen koor en solisten waarbij direct opviel dat de verstaanbaarheid van juist die solisten (sopraan en bas) de teksten volledig tot hun recht liet komen. Dat ontbrak in het grootste gedeelte van de door het koor gezongen poëzie en daardoor bleek het tekstboek een onmisbaar hulpmiddel. Bij vlagen was de ondersteunende muziek een mooie aanvulling op het klankidioom maar daar stond weer tegenover dat de soms lang aangehouden tonen op het orgel een irritante en penetrante klank kregen. Misschien dat dit op andere plaatsen in de kerk door de akoestiek minder was.
Voor de pauze kon er eigenlijk weinig mis gaan. Af en toe wat twijfelachtige inzetten bij koor en orkest in de Cantate nr. 214 van J.S. Bach. Maar daarmee werd meteen een goede basis gelegd voor een mooi uitgevoerd Gloria van Antonio Vivaldi. Heel evenwichtig klonk het koor in het Te Deum van W.A. Mozart. Op slechts enkele plaatsen wordt een stuk tekst een aantal keren herhaald en daarnaast heeft de componist eigenlijk niets anders gedaan dan de oorspronkelijke eenstemmigheid van het Gregoriaans om te zetten naar meerstemmigheid. De directheid van zo'n compositie wordt dan sterk benadrukt en dat bleek iets te zijn dat door koor en orkest op een mooie manier werd overgebracht.

Dagblad voor West-Friesland, 20-12-1993