concert 22 november 1998


Soli Deo Gloria

Jubileumconcert door de Christelijke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria" met medewerking van Nienke Oostenrijk (sopraan); Gary Boyce (alto); Harald Quaaden (tenor); Charles van Tassel (bas); Aukje van Steenbergcn (orgel) en het Noord-Hollands Bach Orkest, allen onder leiding van Hans van Steenbergen. Het concert werd zondagmiddag gegeven in de Oosterkerk in HOORN.

Het koor beleefde zijn 80-jarig jubileum, de belangstelling hiervoor was groot, hoewel de kerk niet vol was.
Op het programma stond, naast muziek van Händel en Mozart, "Fountains of the Past", de compositie die Hans van Steenbergen schreef op een aantal gedichten van Alfred Lord Tennyson. Dit werk kreeg zijn eerste uitvoering bij het 75-jarig bestaan van Soli Deo Gloria.
Het koor dat voor de tweede maal met deze muziek werd geconfronteerd had zich de klank en de sfeer helemaal eigen gemaakt. De koren in dit werk hebben het karakter van traditionele Engelse muziek, met sterke verwijzingen naar de tegenwoordige tijd. Deze vocaal gemaakte gedichten en dichtstrofen werden met begrip en egards ten gehore gebracht. De solisten Nienke Oostenrijk en Charles van Tassel hadden in het eerste deel van het concert de boeiende taak een brug te slaan tussen de traditie van de negentiende eeuwse poezie en de beweging van de hedendaagse muziek. Hun aandeel in deze muzikale gedichtencyclus klonk helder en intrigerend.
In het tweede deel van het concert werd traditionele koormuziek ten gehore gebracht, van G.F. Händel de anthem "My song shall be alway". Opvallend mooi was de uitvoering van de instrumentale "Sinfonia". Ook de soli in dit werk werden fraai gezongen. De relatief korte delen vroegen aller attentie, koor, orkest en de solisten konden hieraan uitstekend voldoen. Het resultaat was een transparant gezongen, zorgvuldig gefaseerde uitvoering.
Krachtiger, robuuster was de klank van het vlot gezongen "Te Deum" van W.A. Mozart. Ook hier werd aan de eisen van de muziek beantwoord, ook hier was het resultaat authentiek en bijzonder melodieus. Het was een muziekmiddag waar alles scheen te lukken, het koor zong op zijn best, het begeleidingsorkest musiceerde aandachtig en alert. En bovenal: het orgel klonk heel erg mooi. Klasse dus.

REGINA ARBOUW
23-11-1998