concert 16 april 1992


Johannes Passion

Concert door de Christelijke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria. Met medewerking van Reina Boelens (sopraan), Amanda Goud (alt), Rob Sturkenboom (tenor), Ruud van der Meer (bas), Henry Muldrow (tenor/Evangelist), Lieuwe Visser (bas/Christus), Susanne Braumann (viola da gamba), Henriëtte Gorthuis (luit), Aukje van Steenbergen-Broers (orgel) en Het Noordhollands Bach Orkest. Het geheel stond onder leiding van Hans van Steenbergen. Plaats: Oosterkerk (HOORN). Gisteravond bijgewoond door Regina Arbouw.

Voor de tiende maal in successie werd op witte donderdag de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De belangstelling hiervoor was zeer groot, de kerk was geheel uitverkocht.
Soli Deo Gloria is er in geslaagd de Johannes Passion goed te laten wortelen in het Hoornse muziekleven. In de loop van de jaren is deze uitvoering uitgegroeid tot een evenement dat niemand meer wil en kan missen. Aan deze concerten ligt geen echte magie ten grondslag, maar doorzettingsvermogen, hard werken en liefde voor de oratoriummuziek.
Gisteravond waren deze componenten duidelijk waarneembaar door de echte liefhebbers. Er is hard gestudeerd op dit oratorium, juist omdat het ieder jaar ten gehore wordt gebracht is deze grondige preparatie essentieel om optimaal te presteren. Het koor schitterde op het eigen concert. Het zong enthousiast en alert, ieder uitgevoerd koorwerk kreeg de muzikale inzet van alle leden. De koren werden temperamentvol en beeldend gezongen, de koralen klonken ontroerend en genuanceerd.
Soli Deo Gloria wist ook voor deze gelegenheid een aantal uitstekende solisten aan te trekken, de alt Catherine Patriaz moest zich wegens ziekte laten vervangen door Ananda Goud. Ofschoon deze alt een bescheiden stemvolume aan de dag legde, werd in haar tweede aria ("Es ist vollbracht") duidelijk dat deze zangeres heel wat in haar mars moest hebben. Ook haar eerste aria ("Von der Stricken meiner Sünden") werd ingeleefd en correct gezongen, maar werd af en toe wat overstemd door de rietblazers.
De sopraan Reina Boelens zong haar aria's helder en met grote voortvarendheid, een genoegen om naar te luisteren. Ook de bijdragen van Rob Sturkenboom en Ruud van der Meer waren uitstekend verzorgd. Het ovationele en langdurige applaus aan het eind van de avond was de zeker bedoeld voor de gehele uitvoering, voor iedereen die daaraan een bijdrage had geleverd.
Maar een speciaal aandeel van de grote bewondering was bestemd voor de bas Lieuwe Visser, die de Christusrol ontroerend goed vertolkte en de tenor/evangelist Henry Muldrow, die zowel vocaal als dramatisch een topprestatie leverde.


Regina Arbouw
17-4-1992