concert 8 april 1993


Soli Deo Gloria

Foto van de uitvoering van de Johannes Passion in 1993.
Soli Deo Gloria verzorgde gisteravond onder leiding van dirigent Hans van Steenbergen een uitstekende vertolking van de "Johannes Passion" van Johann Sebastian Bach.

Concert door de Christelijke Oratorium Vereniging Soli Deo Gloria; met medewerking van Yuko Yagishita (sopraan); Wilke te Brummelstroete (alt); Timothy Neill Johnson (tenor/aria's); Robert Coupe (tenor/evangelist); Palle Fuhr Jörgensen (bas/aria's); Hans Zomer (bas/Christus); Suzanne Braumann (viola da gamba); Heriëtta (Henriëtte) Gorthuis (luit); Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest, het geheel onder leiding van Hans van Steenbergen; gisteravond uitgevoerd in de Oosterkerk (HOORN); bijgewoond door Regina Arbouw.

De belangstelling voor deze avond was overweldigend groot, de aanwezigen kwamen voor de inmiddels traditioneel geworden uitvoering van de "Johannes Passion" van Johann Sebastian Bach. Licht en luchtig, zo kan de prestatie van Soli Deo Gloria van dit jaar worden getypeerd. Maar het was ook een uitvoering die in de koren en koralen mooie nuanceverschillen en temperamentswisselingen de revue lieten passeren. De mensen hebben zich de muziek eigen gemaakt, de zang heeft zich verdiept. Er was sprake van oprecht geuite emoties. Woede, verdriet, angst en berusting werden vocaal prachtig kenbaar gemaakt. De aanwijzingen van de dirigent waren hierbij voor het koor onontbeerlijk en werden stipt opgevolgd.
De recitatieven werden bijzonder fraai gezongen door Robert Coupe, met organiste Aukje Broers maakte hij van deze verbindende teksten boeiende luisterfragmenten. Hans Zomer zong de Christuspartij geloofwaardig en sober.
Een aangename verrassing was de kennismaking met de sopraan Yuko Yagishita. Deze vrouw heeft een prachtige stem en een heel precieze voordracht. Vooral de eerste sopraanaria in dit oratorium ("Ich folge dir gleichfalls") werd roerend mooi uitgevoerd. De alt Wilke te Brummelstroete maakte haar reputatie waar, ze gaf de beide alt-aria's een prachtige, tragische lading.
Waarschijnlijk heeft de stem van Timothy Neil Johnson veel mogelijkheden. Omdat het volume niet zo groot is, kwamen die niet allemaal tot hun recht. Wel merkbaar was de grote zorg die hij aan zijn uitspraak besteedde. Krachtig en betrouwbaar klonken de fragmenten en de aria's die werden gezongen door Palle Fuhr Jörgensen. Deze bas/bariton zingt geroutineerd maar zijn geoefendheid komt ten goede aan de voordracht, aan de puntjes op de i. Het ontaardt nergens in sleur en hij blijft zijn toehoorders boeien. Dankzij deze componenten, een solide koor en goede solisten, met volwaardige begeleiding is ook dit jaar de "Johannes Passion" een geslaagd evenement en een goede voorbereiding op Pasen geworden.


Regina Arbouw
9-4-1993