concert 31 maart 1994


Soli Deo Gloria

Concert door de Christelijke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria" met medewerking van Hieke Meppelink (sopraan); Heleen Resoort (alt); Hans Timmermans (tenor/aria's); Henry Muldrow (tenor/evangelist); Jelle Draijer (bas/aria's); Bas Ramselaar (bas/Christus); Susanne Braumann (viola da gamba); Henriëtte Gorthuis (luit); Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest. Het geheel stond onder leiding van Hans van Steenbergen. Plaats: Oosterkerk (HOORN). Gisteravond beluisterd door Regina Arbouw.

Voor de twaalfde maal in successie werd op Witte Donderdag de "Johannes Passion" van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De belangstelling hiervoor was enorm.
Soli Deo Gloria zingt deze passie nu al voor de twaalfde keer en ook deze keer zijn dirigent en koorleden erin geslaagd hun publiek tot het laatste accoord te boeien. Nergens was sprake van een te geroutineerde zang of te vlakke dynamiek, ook deze twaalfde keer klonk de Johannes Passion geïnspireerd en vooral erg helder.
De volkskoren werden met gepast temperament weergegeven, de stemmengroepen waren het grootse deel van de avond prima in evenwicht. Aanvankelijk was het even zoeken naar het geluid van de alten, maar deze groep groeide in de loop van de avond naar een heel ontroerend hoogtepunt.
Daarenboven heeft Soli Deo Gloria krachtige, prachtig zingende sopranen die hun kwaliteit tot het eind bleven handhaven. De herengroepen lijken verjongd, de zang van de mannelijke koorleden wordt prima gedoseerd en klinkt genuanceerd.
Er werd krachtig gezongen, het koor verstaat de kunst om een groot volume lang vol te houden. In de koralen bleek dat het geluid van deze grote groep stemmen heel goed beheerst wordt door de dirigent. Van Steenbergen werd door het koor op de voet gevolgd, zijn aanwijzingen waren in de weergave meteen merkbaar.
Het koor had zich verzekerd van prima vocalisten, de prestaties van deze solisten waren uitstekend. Daar kwam bij dat de klankkleur van de zangers en zangeressen uitstekend samenging met die van het koor. Het resultaat was heldere, bijna zonnige zang. Ook de instrumentale onderbouwing van dit concert was van goed niveau, leden van het begeleidingsorkest verzorgden bovendien samen met de organiste een stabiel continuo. Al met al een prima concert, een prima inleiding voor de komende dagen.


Regina Arbouw
1-4-1994