concert 13 april 1995


Soli Deo Gloria

Uitvoering door de christelijke oratorium vereniging Soli Deo Gloria met medewerking van Elma van den Dool (sopraan); Eleonora Volkert (alt); Timothy Neill Johnson (tenor/aria's); Matthijs Mesdag (bas/aria's); Robert Coupe (tenor/evangelist); Jelle Draijer (bas/Christus); Henriƫtte Gorthuis (luit); Susanne Braumann (viola da gamba); Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest. Het geheel stond onder leiding van Hans van Steenbergen. plaats: Oosterkerk (HOORN); donderdagavond beluisterd door Regina Arbouw.

Uitgevoerd werd de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, inmiddels een traditie op Witte Donderdag in Hoorn. De belangstelling hiervoor was zeer groot.
Het koor heeft dit oratorium al jaren op het repertoire staan. Toch is het onmogelijk om deze omvangrijke compositie met zijn verscheidenheid aan koren en sferen routinematig af te handelen. De mutaties in het koor en de wisselende solisten dwingen koorleden en dirigent ieder jaar tot gedegen repeteren, tot alert uitvoeren.
Soli Deo Gloria heeft in het afgelopen seizoen een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Vooral de herenstemmen hebben van deze aanwas geprofiteerd, er kan volwaardig partij gegeven worden.
Een groot deel van de leden is inmiddels aardig vertrouwd met de klank en stemming van de Johannes, maar de invloed van de nieuwelingen was donderdagavond onmiskenbaar. Vooral het eerste deel van het concert miste de afwerking. De muzikale balans was niet altijd in evenwicht, er waren weifelende inzetten en afsluitingen te beluisteren. Na de pauze was er meer rust in de rijen, het zelfvertrouwen was gegroeid.
De solisten waren voor een deel vertrouwd in Hoorn, de evangelist Robert Coupe acteerde en zong geroutineerd. De dynamiek in zijn voordracht volgde de tekst op de voet. De bas Jelle Draijer (Christus) zong/sprak muzikaal en verbaal zeer zorgvuldig.
Van de solisten op het podium viel vooral de tenor Timothy Neil (sic: Neill) Johnson op door zijn serieuze voordracht, waarmee zijn aria's gepaard gingen. Onveranderlijk goed waren tijdens deze uitvoering de grote inzet van het koor, de voortreffelijke timing en de goed gehanteerde dynamiek.

Regina Arbouw
15-4-1995