concert 13 december 1992


Soli Deo Gloria

Foto van de uitvoering van 'Messiah' op 13 december 1992
Soli Deo Gloria maakte gistermiddag in de Hoornse Oosterkerk een heldere, actieve indruk.

Concert door de Christelijke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria", met medewerking van Hieke Meppellink (sopraan), Heleen Resoort (alt), Henry Muldrow (tenor), Lieuwe Visser (bas), Aukje van Steenbergen-Broers (orgel) en het Noordhollands Bachorkest. Het geheel onder leiding van Hans van Steenbergen. Zondagmiddag in de Oosterkerk (HOORN) beluisterd door Regina Arbouw.

Uitgevoerd werd "The Messiah" van G.F. Handel. De belangstelling hiervoor was overweldigend groot. Dit oratorium geeft geen handeling weer, maar bestaat uitsluitend uit bijbelwoorden. In deze teksten wordt gesproken over de verwachting van de Messias, diens leven en sterven, en de opstanding en de verbreiding van de christelijke leer.
Soli Deo Gloria maakte vanaf het begin van dit werk een heel heldere, actieve indruk. Het koor is in The Messiah heel actief, er wordt veel van de zangers en hun dirigent gevraagd. Uit de energieke uitvoering bleek, dat het koor tegen deze muzikale eisen volstrekt was opgewassen. De koren werden op een voortvarende manier ten gehore gebracht, dank zij de sterk zingende sopranen klonk de zang helder en fris.
Deze zangeressen werd uitstekend partij gegeven door de overige stemmengroepen, met name de alten zongen een heel stabiele partij. Het koor zong in dit concert de glansrol, het schitterde volop in het vermaarde Hallelujah-koor, maar het slotkoor "Worthy is the Lamb" werd nog fraaier gezongen, het werd met kracht en spiritualiteit ten gehore gebracht.
De muzikale opvattingen van de solisten sloten prima aan bij de prestaties van het koor. Tenor Henry Muldrow toonde een heldere voordracht en een uitstekend stembereik. In volume schoot zijn stem, vooral in het begin van de middag soms te kort. De sopraan Hieke Meppelink verraste met haar levendige vertolking, ze zong een uitstekend concert. De alt Heleen Ressort en bas Lieuwe Visser wisten de toehoorders door hun bewogen weergave oprecht te roeren.
De begeleiding door het Noordhollands Bachorkest was prima in orde, organiste Aukje Van Steenbergen was zeer alert en soms bijna solistisch te beluisteren.
Er waren tijdens deze middag ook een paar oneffenheden waar te nemen, maar de algehele indruk bleef onverdeeld gunstig. Het koor werd door zijn aanhang beloond met een minutenlange ovatie.

REGINA ARBOUW
Dagblad voor Westfriesland, 14-12-1992