concert 12 december 1999


Soli Deo Gloria

Concert door de Christelijke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria" met medewerking van Nienke Oostenrijk (sopraan); Cecile van de Sant (alt); Sergej Snegirov (tenor); Bas Ramselaar (bas); Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest. Het geheel stond onder leiding van Jan Pasveer. Het concert was zondagmiddag in de Oosterkerk te Hoorn. Op het programma stond de "Messiah" van G.F. Handel, de belangstelling voor deze uitvoering was overweldigend groot.

De tekst van dit oratorium geeft het leven van Jezus Christus en de verspreiding van zijn evangelie weer. De teksten zijn uit de beide delen van de bijbel afkomstig en rechtstreeks tot een libretto geselecteerd en gevormd. In deze compositie komen veel aria's en koren voor die ieder afzonderlijk tot ons muziekcanon zijn gaan behoren. Het was een feest om deze bekende werken in hun muzikale contekst te kunnen beluisteren.
Dat grote genoegen begon in het eerste deel van dit werk. Na een fors gespeelde ouverture zong de tenor Sergej Snegirov de aria "Ev'ry valley shall be exalted", gevolgd door het grote koor met "And the glory of the Lord". Tweemaal een uitstekende introductie van twee verschillende draagvlakken van deze productie, namelijk de solopartijen en de koorwerken.
Ook de andere door Soli Deo Gloria uitgenodigde solisten zongen een uitstekende partij, de kennismaking met de schitterende alt Cecile van de Sant was zeer aangenaam. Zij paart een groot bereik aan een goed stemvolume, zonder te overweldigend te klinken. Haar goede prestaties bleven het gehele concert standhouden. Ook de vocale bijdragen van de tenor en de bas waren goed.
Het grote koor speelde een bewonderswaardige rol tijdens dit concert. Er moesten nogal wat temperamentvolle koren worden gezongen, dat vraagt volume en kracht. Deze componenten waren steeds aanwezig, waardoor een levendige zang gegarandeerd was. Dit ging nergens ten koste van de zuiverheid of de verstaanbaarheid.
Opvallend goed was de prestatie van de tenoren, een zangersgroep die meestal wat bescheiden acteert kwam bij Soli Deo Gloria volledig tot zijn recht. Ook de alten zongen een goede partij, solide waar nodig en melodieus waar mogelijk. De bassen zongen heel mooi, zonder hun prestaties zou deze volwaardige zang niet mogelijk zijn geweest. De sopranen kwamen zondagmiddag bijzonder goed over, krachtig, zuiver en met een bijzonder mooie dictie.
Vanuit het gehele uitvoerende koor en de begeleidende musici was tijdens dit oratorium een sterke aandacht voor de dynamiek te bespeuren.
Dirigent Jan Pasveer leidde de musici en koorleden vakkundig en zorgvuldig naar een uitstekende prestatie, zijn beloning was een ovationele bijval van publiek en koorleden.
Maar dit klinkende applaus, dat versterkte in gezelschap van organiste Aukje Broers, was zeker ook te beschouwen als een massale, postume hulde aan Hans van Steenbergen, aan wie het concert was opgedragen.

REGINA ARBOUW
Dagblad voor Westfriesland, 13-12-1999