concert 17 december 1995


Oratorium

Christelljke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria" met medewerking van Diane Verdoodt (sopraan); Cecile Roovers (alt); Ludwig van Gijsegem (tenor); Charles van Tassel (bas); Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest. Het gheel stond onder lelding van Hans van Steenbergen. Plaats; Oosterkerk (HOORN). Zondagmiddag beluisterd door Regina Arbouw.

Op het programma stond het eerste helft van het Weihnachts Oratorium, de cantates voor de eerste, de tweede en de derde kerstdag. De belangstelling hiervoor was zeer groot.
Het openingskoor "Jauchzet, frohlocket" was de eerste kennismaking met de veelzijdigheid van Soli Deo Gloria. Het koor presenteerde zich krachtig en toonde een opvallend evenwicht in de stemmengroepen. In de koralen ontbreekt meestal de mogelijkheid voor een koor om zich artistiek sterk te profileren, maar het oratoriumkoor verraste in de meeste koralen door een gedegen, maar niet te zwaarwichtige uitvoering.
Het koraal "Schaut hin" heeft een lage ligging, maar het koor presenteerde dit met een prachtige, egale stemvoering.
De muzikale koren toonden echter weleens aan waar een zwak punt van Soli Deo Gloria ligt: in het volume en de durf van de tenorengroep. De andere stemmengroepen bewogen zich gemakkelijk en toonden voldoende zelfvertrouwen om initiatieven te nemen.
De solisten hebben een groot aandeel in deze cantates, de tenor Ludwig van Gijsegem was welluidend en helder genoeg om woordelijk te verstaan in aria's en recitatieven. De bas Charles van Tassel zong krachtig, met mooie klanknuances. De techniek en helderheid van de sopraan Diane Verdoodt waren prima in orde, maar om een of andere reden was haar volume niet altijd toereikend voor de grote kerkzaal. De alt Cecile Roovers zong een prachtig mooie partij. In de eerste twee cantates was het orkest niet altijd even alert en eensluidend. Bovendien miste bij de musici de voor deze muziek noodzakelijke glans.
Het derde deel bracht vonk en leven, zowel bij de muziek als bij de zang. Daarom was het bijzonder prettig dat dit koor en deze dirigent ervoor hadden gekozen om na het slotkoraal "Seit frohdieweil" nogmaals het openingskoor van de derde cantate "Herrscher des Himmels" te zingen. Het was een stralende finale van deze eerste concertmiddag.
Soli Deo Gloria voert de tweede helft van het Weihnachtsoratorium, de cantates voor de nieuwjaarsdag, de eerste zondag na nieuwjaar en voor Driekoningen uit op zondagmiddag, 7 januari 1996 om 14.30 uur, ook in de Oosterkerk.

REGINA ARBOUW
Noorhollands Dagblad, 18-12-1995.