concert 4 april 1996


Soli Deo Gloria

Concert door Christelijke Oratoriumvereniging "Soli Deo Gloria" met medewerking van Diane Verdoodt (sopraan); Cecile Roovers (alt); Ludwig van Gijsegem (tenor); Charles van Tassel (Bas); Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest; het geheel stond onder leiding van Hans van Steenbergen; plaats: Oosterkerk (HOORN), zondagmiddag beluisterd door Regina Arbouw.

Op het programma stond de tweede helft van het Weinachtsoratorium van J.S. Bach, bestaande uit de drie cantates voor nieuwjaarsdag, de zondag na nieuwjaarsdag en Driekoningen. De belangstelling voor deze middag was goed, hoewel de kerk lang niet vol was.
Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes cantates en het mooiste is natuurlijk om deze in een concert ten gehore te brengen. Maar dat wordt dan een hele zit voor het publiek en een uitputtingsslag voor alle uitvoerenden. Er wordt hier en daar ook wel gekozen voor alleen de eerste vier delen, maar Soli Deo Gloria heeft het aangedurfd deze muziek in tweeën te verdelen.
De concerten waren prettig gepland: voor de kerstdagen en na nieuwjaar.
De kwaliteit van de uitvoering van zondagmiddag rechtvaardigde deze keuze. Het grote koor had aan deze drie delen natuurlijk de handen meer dan vol. Het is een hele kluif voor een amateurvereniging, maar Soli heeft er uit gehaald wat er in zat.
De koralen in dit oratorium zijn heel mooi geïnstrumenteerd, het orkest had een groot aandeel in deze fraaie vierstemmige werken maar het koor zong keurige partijen. De heren zijn in de minderheid, met dat gegeven moest het koor het doen. De herentenoren waren ook in dit tweede concert wat huiverig om in te zetten, na het zingen van een paar maten bleken de heren wel heel goed in staat met de drie andere stemmengroepen in fraaie harmonie te zingen.
In deze uitvoering klonk de zang sober en helder. Een kort(er) concert geeft alle ruimte voor goede prestaties, het koor slaagde er met de solisten in om de muziek alle egards te geven die haar toekomt.
De solisten hadden een groot aandeel in de muziek en recitatieven, hun prestaties waren prima, het stemvolume van de sopraan was vergeleken met de eerste uitvoering, veel beter.
In de justificatie van de keuze om tweemaal drie cantates te zingen, spelen veel factoren mee, niet in het minst de financiële. Maar de muziek kon door deze aanpak in haar volle schoonheid genoten worden.

REGINA ARBOUW
Noorhollands Dagblad, 8-1-1996.