concert 8 april 2004


Johannes Passion

Uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, door de Christelijke Oratorium Vereniging "Soli Deo Gloria", met medewerking van Heleen Koele (sopraan), Eleonora Volkert (alt), Robert Getchell (tenor), Bart (Bas) Ramselaar (bas), Rein Kolpa (tenor, evangelist), Jelle Draijer (bas, Christus), Margriet Verzijl (luit), Israél Costillo (viola da gamba), Beitske Verheij (cello), Aukje Broers (orgel) en het Noordhollands Bach Orkest, allen onder leiding van Marcel Joosen. Gehoord donderdagavond in de Oosterkerk te HOORN.

De Johannes Passion van Bach werd donderdagavond voor de tweeëntwintigste keer in successie uitgevoerd in de Oosterkerk te Hoorn. Uit de overweldigende belangstelling voor de uitvoering bleek, dat deze traditie op de Witte Donderdag inmiddels een vaste plaats in het Hoornse muziekleven inneemt.
In het openingskoor "Herr, unser Herrscher" leek het stevige volume van de strijkers en houtblazers het koor aanvankelijk boven het hoofd te groeien. Dankzij de strakke regie van Marcel Joosen werd het muzikale evenwicht na een paar strofen hervonden. De koorproloog werd op een expressieve, temperamentvolle wijze voortgezet en afgerond.
De kennismaking met de evangelist verliep heel aangenaam, het eerste grote recitatief werd helder en verstaanbaar weergegeven, met een uitstekende dictie, die tenor Rein Kolpa de gehele avond wist te handhaven. Bij de bas Jelle Draijer was de Christusrol niet alleen in bekwame handen, de zang was ook roerend, vol emotie.
De tenor Robert Getchel (Getchell) vervulde zijn aandeel in de avond met verve, een enkele keer was hij iets te sterk naar de dirigent gewend, waardoor het geluid van zijn zang iets aan kracht inboette voor degenen achterin de kerk. Overigens was er volop waardering voor de krachtige zang, zijn felle accenten.
Ook de bas Bas Ramselaar was, vooral in het tweede deel van het concert, sterk gefocust op de dirigent. Dankzij zijn stemvolume, dat hij in de meer bewogen passages overigens prima doseerde, kwam zijn zang tot volle ontplooiing.
Helder en vol emotie klonk sopraan Heleen Koele, de alt Eleonora Volkert transformeerde de aria "Es ist vollbracht" tot een roerend mooie getuigenis, de compassie werd duidelijk onderstreept door de gambiet Israël Costello.
Hoewel de solisten uitstekend pasten bij het grote oratoriumkoor, waren er zeker in het eerste deel van het concert wel wat haperingen in de coördinatie tussen koor en solist. Hierbij moet worden aangetekend, dat deze in de loop van de avond volledig oplosten. Het koor zingt ieder jaar weer de Johannes Passion, en ieder jaar weer met volle inzet.
Opmerkelijk aan de uitvoering van donderdagavond was de grote helderheid van de zang, waarin de nuances bijzonder fraai overkwamen. Alle stemmengroepen presteerden goed, bij de sterk zingende sopranen werd een enkele keer de homogeniteit verstoord, maar ook dat vervloog in de loop van de avond.
Blijven de complimenten voor de sterke, dynamische bewegingen van het koor. Deze waren steeds functioneel in de overdracht van bepaalde sferen en roeringen, dirigent en koor slaagden erin deze tot het einde toe te handhaven.
Ook de sterk gezongen, door het gehele stuk verspreide koralen, wonnen door deze klank- en volumebeheersing aan schoonheid.
Deze uitstekende uitvoering van de Johannes Passion vormde een mooie, artistieke voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

REGINA ARBOUW
Noordhollands Dagblad, 10-4-2004